بازی Basketshots حاضر

Basketshots

بازی توضیحات: اگر می خواهید بسکتبال، پس از آن مهارت های خود را در این ورزش را امتحان کنید. آیا یک توپ، یک حلقه و دو دقیقه از زمان را به نشان دهد که چقدر شما می توانید توپ را پرتاب شما داشته باشد. شما حتی نمی تواند تا پاییز صبر کنید و پرتاب اولین توپ بعدی. اما مشکل این است که هر یک از توپ جدید در محل جدید می باشد.

اگر می خواهید بسکتبال، پس از آن مهارت های خود را در این ورزش را امتحان کنید. آیا یک توپ، یک حلقه و دو دقیقه از زمان را به نشان دهد که چقدر شما می توانید توپ را پرتاب شما داشته باشد.

© playgame24.com - رایگان بازی آنلاین Basketshots () دانلود بازی آنلاین، بازی فلش Basketshots. فراموش نکنید که این بازی به رای Basketshots و به اشتراک گذاری این بازی خود را با بهترین دوستان است.