بازی مرد آهن دفاع از زمین حاضر

مرد آهن دفاع از زمین

بازی توضیحات: هدف از قهرمان - نه تمام دشمنان که در حال پرواز در او تخریب، و دستیابی به پایان سطح و تکمیل این ماموریت بود. با این حال، شهاب سنگ و اشیاء دیگر هنوز نیاز به تخریب، با قهرمان به جذب و توسعه سرعت بیشتری برای دخالت نکند. اگر او را مداوم، با به معنی آن نخواهد بود هر یک در تلاش خود را برای رسیدن به زمان.

هدف از قهرمان - نه تمام دشمنان که در حال پرواز در او تخریب، و دستیابی به پایان سطح و تکمیل این ماموریت بود.

© playgame24.com - رایگان بازی آنلاین مرد آهن دفاع از زمین () دانلود بازی آنلاین، بازی فلش مرد آهن دفاع از زمین. فراموش نکنید که این بازی به رای مرد آهن دفاع از زمین و به اشتراک گذاری این بازی خود را با بهترین دوستان است.