بازی مشاهیر گوشه غذایی حاضر

مشاهیر گوشه غذایی

بازی توضیحات: پیتزا فروشی - کسب و کار موفق در یک منطقه ای که در آن مردم زندگی می کنند و برخی از افراد مشهور را سرگرم. آنها به شما می آیند و نگه دارید و تکه های کاغذ را با یک لیست از مواد تشکیل دهنده است که آنها می خواهند در پیتزا در داخل را ببینید. همه چیز را در یک کلوچه و فراموش نکنید که به در مایکروویو پخت قرار داده و سپس در یک جعبه و مشهور است که در حال حاضر برای شما پول آماده است.

پیتزا فروشی - کسب و کار موفق در یک منطقه ای که در آن مردم زندگی می کنند و برخی از افراد مشهور را سرگرم.

© playgame24.com - رایگان بازی آنلاین مشاهیر گوشه غذایی () دانلود بازی آنلاین، بازی فلش مشاهیر گوشه غذایی. فراموش نکنید که این بازی به رای مشاهیر گوشه غذایی و به اشتراک گذاری این بازی خود را با بهترین دوستان است.