بازی مخزن حاضر

مخزن

بازی توضیحات: ماهیت این بازی این است که شما نیاز به مدیریت مخزن مبارزه و نابود کردن مخالفان خود را با استفاده از سلاح می باشد. تمامی این چهار شرکت کننده از مخزن است. تانک های که شما بازی خواهد کرد به طور خودکار توسط کامپیوتر کنترل می شود. هر مخزن به نوبه خود این فرصت را به آتش یک شات در هر مخزن را داشته باشد.

ماهیت این بازی این است که شما نیاز به مدیریت مخزن مبارزه و نابود کردن مخالفان خود را با استفاده از سلاح می باشد. تمامی این چهار شرکت کننده از مخزن است.

© playgame24.com - رایگان بازی آنلاین مخزن () دانلود بازی آنلاین، بازی فلش مخزن. فراموش نکنید که این بازی به رای مخزن و به اشتراک گذاری این بازی خود را با بهترین دوستان است.