بازی باربی در مدرسه حاضر

باربی در مدرسه

بازی توضیحات: مد لباس باربی به بهترین مدرسه ای در شهر می رود. از آن است که بسیاری از دوستان و دوست دختر و او همیشه آنها را خوشحال. امروز عروسک دوباره در عجله به کلاس است، اما از آن ساخته شده است نه خودش لباس مناسب برای ورود به خانه. راهنما او را به این کار را انجام، بیشتر از آن است که بسیار جالب با همه چیز زیبا باربی است. لباس جسورانه تا باربی را برای دانش آموز از مدرسه.

مد لباس باربی به بهترین مدرسه ای در شهر می رود. از آن است که بسیاری از دوستان و دوست دختر و او همیشه آنها را خوشحال.

© playgame24.com - رایگان بازی آنلاین باربی در مدرسه () دانلود بازی آنلاین، بازی فلش باربی در مدرسه. فراموش نکنید که این بازی به رای باربی در مدرسه و به اشتراک گذاری این بازی خود را با بهترین دوستان است.