بازی میمون بروید حاضر

میمون بروید

بازی توضیحات: در این بازی شما باید برای کمک به میمون فقیر برای مقابله با این مشکل است. موقعیت؟ که در آن شما نیاز به درک آنچه اتفاق افتاده است و کمک میمون به حل مشکلات آن بسیار زیاد است. در برخی از آنها شما نیاز به کمک گرفتن میمون نیز پیدا کردن یک شماره از چیزهایی که از دست رفته و به همین ترتیب.

در این بازی شما باید برای کمک به میمون فقیر برای مقابله با این مشکل است. موقعیت؟ که در آن شما نیاز به درک آنچه اتفاق افتاده است و کمک میمون به حل مشکلات آن بسیار زیاد است.

© playgame24.com - رایگان بازی آنلاین میمون بروید () دانلود بازی آنلاین، بازی فلش میمون بروید. فراموش نکنید که این بازی به رای میمون بروید و به اشتراک گذاری این بازی خود را با بهترین دوستان است.