بازی S.O.S پاکسازی خانه من حاضر

S.O.S پاکسازی خانه من

بازی توضیحات: آیا در قهرمان تلو تلو خوردن را ترک کنید، و بلافاصله با گرفتن یک اسفنج، پوش و شروع به شستشو تمام لکه های کثیف و چرب، و بر در و دیوار، کف. آبیاری گل، پرتاب کردن زباله و انتخاب کنید چیزهایی را که پراکنده هستند و در جای خود نیستند. پدر و مادر به اینجا می آیند در حال حاضر و در اتاق به همه کامل است.

آیا در قهرمان تلو تلو خوردن را ترک کنید، و بلافاصله با گرفتن یک اسفنج، پوش و شروع به شستشو تمام لکه های کثیف و چرب، و بر در و دیوار، کف.

© playgame24.com - رایگان بازی آنلاین S.O.S پاکسازی خانه من () دانلود بازی آنلاین، بازی فلش S.O.S پاکسازی خانه من. فراموش نکنید که این بازی به رای S.O.S پاکسازی خانه من و به اشتراک گذاری این بازی خود را با بهترین دوستان است.