بازی هنرمند خال کوبی حاضر

هنرمند خال کوبی

بازی توضیحات: جوهر از بازی این است که شما نیاز خالکوبی حق را پر کنید. باید آن را با استفاده از یک دستگاه خاص و رنگ سیاه و سفید انجام می شود. اگر شما از مرزهای از تصویر، پس از آن شما چند درصد، حذف و خال کوبی خواهد شد به طور کامل بسته بندی شده است. وقتی آن زمان را بررسی کنید چقدر علاقه شما پر شده است.

جوهر از بازی این است که شما نیاز خالکوبی حق را پر کنید. باید آن را با استفاده از یک دستگاه خاص و رنگ سیاه و سفید انجام می شود.

© playgame24.com - رایگان بازی آنلاین هنرمند خال کوبی () دانلود بازی آنلاین، بازی فلش هنرمند خال کوبی. فراموش نکنید که این بازی به رای هنرمند خال کوبی و به اشتراک گذاری این بازی خود را با بهترین دوستان است.