بازی خانه دار مشغول حاضر

خانه دار مشغول

بازی توضیحات: نگاهی به ساعت، به زودی شب باشد، و این بدین معنی است که شما نیاز به رفتن به تئاتر با شوهرش. او به کار می آید، و اگر او را می بیند که شما - یک زن خانه دار بود و هیچ وقت برای آماده سازی، او بسیار ناراحت است و شما قطعا تا کنسرت زنده. شما هنوز هم زمان، اگر شما را در ماندن، به محض اینکه شما همسایه شیطانی در افق.

نگاهی به ساعت، به زودی شب باشد، و این بدین معنی است که شما نیاز به رفتن به تئاتر با شوهرش.

© playgame24.com - رایگان بازی آنلاین خانه دار مشغول () دانلود بازی آنلاین، بازی فلش خانه دار مشغول. فراموش نکنید که این بازی به رای خانه دار مشغول و به اشتراک گذاری این بازی خود را با بهترین دوستان است.