بازی نوکر کابوس پارکینگ حاضر

نوکر کابوس پارکینگ

بازی توضیحات: تعدادی اتومبیل در حال حاضر در ورودی اصلی وارد شده بود، با حال خمیازه سخن گفتن نیست. باید از صاحبان این کلیدها اتومبیل گرفته و آنها را به پارک تعداد آنها به نام. سپس تا زمانی که مالک بیرون می آید و می پرسد برای ماشین خود صبر کنید. به دانیم که کدام یک منتشر شد فقط نگاهی به شماره او خواستار دوباره.

تعدادی اتومبیل در حال حاضر در ورودی اصلی وارد شده بود، با حال خمیازه سخن گفتن نیست. باید از صاحبان این کلیدها اتومبیل گرفته و آنها را به پارک تعداد آنها به نام.

© playgame24.com - رایگان بازی آنلاین نوکر کابوس پارکینگ () دانلود بازی آنلاین، بازی فلش نوکر کابوس پارکینگ. فراموش نکنید که این بازی به رای نوکر کابوس پارکینگ و به اشتراک گذاری این بازی خود را با بهترین دوستان است.