بازی کشتن رئیس حاضر

کشتن رئیس

بازی توضیحات: شما به کارگر دفتر مدیریت می دهد. او از رئیس خود را بسیار خسته می شدند و کارمند به سادگی متنفر است. راهنما او را غلبه بر موانع و مبارزه با رئیس. استفاده از تمام مواد را در دست به نفع خود.

شما به کارگر دفتر مدیریت می دهد. او از رئیس خود را بسیار خسته می شدند و کارمند به سادگی متنفر است. راهنما او را غلبه بر موانع و مبارزه با رئیس. استفاده از تمام مواد را در دست به نفع خود.

© playgame24.com - رایگان بازی آنلاین کشتن رئیس () دانلود بازی آنلاین، بازی فلش کشتن رئیس. فراموش نکنید که این بازی به رای کشتن رئیس و به اشتراک گذاری این بازی خود را با بهترین دوستان است.