بازی تجمع Tgfg حاضر

تجمع Tgfg

بازی توضیحات: در این برنامه، شما نیاز به رسیدن به خط پایان سریع تر از مخالفان خود را. تعداد دور شما باید به تصویب خواهد شد در سمت راست از برنامه نشان داده شده است. همچنین در مسیر انرژی است که شما می توانید انتخاب کنید ظاهر می شود. به عنوان یک نتیجه، سرعت خود را با چندین بار افزایش می دهد.

در این برنامه، شما نیاز به رسیدن به خط پایان سریع تر از مخالفان خود را. تعداد دور شما باید به تصویب خواهد شد در سمت راست از برنامه نشان داده شده است.

© playgame24.com - رایگان بازی آنلاین تجمع Tgfg () دانلود بازی آنلاین، بازی فلش تجمع Tgfg. فراموش نکنید که این بازی به رای تجمع Tgfg و به اشتراک گذاری این بازی خود را با بهترین دوستان است.