بازی دو نفر از دوستانتان حاضر

دو نفر از دوستانتان

بازی توضیحات: در این بازی باید ارائه در اسرع وقت آن را به حریف خود را و پرش بر روی سر خود را. چه کسی می تواند بیشترین تعداد از بار پرش در دیگر، که بر روی سر خود را، و به دست آورد. بازی می گیرد در یک روز آفتابی در کوچه و خیابان، پرش همچنین می توانید بر روی سطوح صاف قرار داده شده است.

در این بازی باید ارائه در اسرع وقت آن را به حریف خود را و پرش بر روی سر خود را. چه کسی می تواند بیشترین تعداد از بار پرش در دیگر، که بر روی سر خود را، و به دست آورد.

© playgame24.com - رایگان بازی آنلاین دو نفر از دوستانتان () دانلود بازی آنلاین، بازی فلش دو نفر از دوستانتان. فراموش نکنید که این بازی به رای دو نفر از دوستانتان و به اشتراک گذاری این بازی خود را با بهترین دوستان است.