بازی اسباب بازی تفاوت زمین حاضر

اسباب بازی تفاوت زمین

بازی توضیحات: سعی کنید به عنوان بسیاری از نقاط در این بازی، برای هر یک از حالت انتخاب شده است. یکی از اهداف - پیدا کردن تمام تفاوت های بین تصاویر را در هر سطح. نگه داشتن یک چشم به جزئیات، دقیقا می تواند این ویژگی های متمایز از چپ به راست تصویر است. نکاتی در مقدار دو به شما داده می شود.

سعی کنید به عنوان بسیاری از نقاط در این بازی، برای هر یک از حالت انتخاب شده است. یکی از اهداف - پیدا کردن تمام تفاوت های بین تصاویر را در هر سطح.

© playgame24.com - رایگان بازی آنلاین اسباب بازی تفاوت زمین () دانلود بازی آنلاین، بازی فلش اسباب بازی تفاوت زمین. فراموش نکنید که این بازی به رای اسباب بازی تفاوت زمین و به اشتراک گذاری این بازی خود را با بهترین دوستان است.