بازی پیشخدمت بی ریا حاضر

پیشخدمت بی ریا

بازی توضیحات: شما باز یک کافه کوچک که در آن جوان از مردم جمع آوری شده است. هنگامی که کارکنان استخدام برای خدمت به شما را به حساب آورد این عامل، و در زمان دختران جوان زیبا. دختران نیاز به شکل خوب به آنها نگاه بزرگ. شما باید برای مراقبت از این، به دلیل آن بر موفقیت موسسه شما تاثیر می گذارد.

شما باز یک کافه کوچک که در آن جوان از مردم جمع آوری شده است. هنگامی که کارکنان استخدام برای خدمت به شما را به حساب آورد این عامل، و در زمان دختران جوان زیبا. دختران نیاز به شکل خوب به آنها نگاه بزرگ.

© playgame24.com - رایگان بازی آنلاین پیشخدمت بی ریا () دانلود بازی آنلاین، بازی فلش پیشخدمت بی ریا. فراموش نکنید که این بازی به رای پیشخدمت بی ریا و به اشتراک گذاری این بازی خود را با بهترین دوستان است.