بازی اجرای جعبه حاضر

اجرای جعبه

بازی توضیحات: به شما یک جعبه مربع در دسترس است. هدف شما این است که شما نیاز به جمع آوری جعبه های طلایی که در سراسر سطح پراکنده است. طفره رفتن از فلش است که به شما پرواز.

به شما یک جعبه مربع در دسترس است. هدف شما این است که شما نیاز به جمع آوری جعبه های طلایی که در سراسر سطح پراکنده است. طفره رفتن از فلش است که به شما پرواز.

© playgame24.com - رایگان بازی آنلاین اجرای جعبه () دانلود بازی آنلاین، بازی فلش اجرای جعبه. فراموش نکنید که این بازی به رای اجرای جعبه و به اشتراک گذاری این بازی خود را با بهترین دوستان است.