بازی جسم سیاه حاضر

جسم سیاه

بازی توضیحات: در این برنامه، شما نیاز به این هواپیما برای کمک به پرواز به مقصد خود را تعیین مربع زرد بود. دخالت پرواز به رادارهای مختلف قلم دوم از اقلام خطرناک هستند که برای انسان قابل مشاهده نیست. آنها نابود کردن تمام پرواز اشیاء که در منطقه عمل قرار می گیرند. اگر شما در منطقه خود را دریافت کنید، شما فقط منفجر شود.

در این برنامه، شما نیاز به این هواپیما برای کمک به پرواز به مقصد خود را تعیین مربع زرد بود. دخالت پرواز به رادارهای مختلف قلم دوم از اقلام خطرناک هستند که برای انسان قابل مشاهده نیست.

© playgame24.com - رایگان بازی آنلاین جسم سیاه () دانلود بازی آنلاین، بازی فلش جسم سیاه. فراموش نکنید که این بازی به رای جسم سیاه و به اشتراک گذاری این بازی خود را با بهترین دوستان است.