بازی صدای تاریکی حاضر

صدای تاریکی

بازی توضیحات: شما در کنترل است با توجه به موجود خاصی است که می تواند راه را در تاریکی روشن شده است. هدف از این بازی این است که سعی کنید برای رفتن به اسرع وقت فاصله بین شروع و پایان سطح. مراقب باشید، در غیر این صورت تاریکی شما غرق خواهد کرد.

شما در کنترل است با توجه به موجود خاصی است که می تواند راه را در تاریکی روشن شده است. هدف از این بازی این است که سعی کنید برای رفتن به اسرع وقت فاصله بین شروع و پایان سطح.

© playgame24.com - رایگان بازی آنلاین صدای تاریکی () دانلود بازی آنلاین، بازی فلش صدای تاریکی. فراموش نکنید که این بازی به رای صدای تاریکی و به اشتراک گذاری این بازی خود را با بهترین دوستان است.