بازی دختر آمریکایی حاضر

دختر آمریکایی

بازی توضیحات: قهرمان ما این است که یک دختر زندگی می کند که در یک خانواده ساده آمریکایی است. پدر و مادر او بسیار سخت و به همین ترتیب او همیشه لباس می پوشد که آنها را برای او انتخاب شده است. به زودی تاریخ تولد دختر و مادر می خواهد به دختر او لباس های زیبا. شما باید برای کمک به آنها را در یک سبک کار خود را بر روی طراحی از دختر تصمیم می گیرید و دوختن لباس.

قهرمان ما این است که یک دختر زندگی می کند که در یک خانواده ساده آمریکایی است. پدر و مادر او بسیار سخت و به همین ترتیب او همیشه لباس می پوشد که آنها را برای او انتخاب شده است.

© playgame24.com - رایگان بازی آنلاین دختر آمریکایی () دانلود بازی آنلاین، بازی فلش دختر آمریکایی. فراموش نکنید که این بازی به رای دختر آمریکایی و به اشتراک گذاری این بازی خود را با بهترین دوستان است.