بازی خدمتکار Unifrom حاضر

خدمتکار Unifrom

بازی توضیحات: دوست دختر شما اولین رستوران خود را باز کرده است. او یک تاجر خوب است، اما این سبک را درک نمی کنند، و در نتیجه به شما برای کمک در پیدا کردن لباس برای پیشخدمت ها تبدیل شده است. شما می توانید هر یک از دستورات موجود شما را به لباس هماهنگ، اضافه کردن یک صحن و کوتاه کردن مو شیک انتخاب کنید.

دوست دختر شما اولین رستوران خود را باز کرده است. او یک تاجر خوب است، اما این سبک را درک نمی کنند، و در نتیجه به شما برای کمک در پیدا کردن لباس برای پیشخدمت ها تبدیل شده است.

© playgame24.com - رایگان بازی آنلاین خدمتکار Unifrom () دانلود بازی آنلاین، بازی فلش خدمتکار Unifrom. فراموش نکنید که این بازی به رای خدمتکار Unifrom و به اشتراک گذاری این بازی خود را با بهترین دوستان است.