بازی راه آهن دره حاضر

راه آهن دره

بازی توضیحات: در این بازی شما باید برای ساخت جاده ها، راه آهن مسیر است که جای مناسب برای ساخت یک جاده به قطار می توانند از طریق آن بدون هیچ مشکلی منتقل می کند.هنگامی که شما شروع بازی شما نیاز به سطح دشواری که در آن شما می خواهید بازی را انتخاب کنید.اگر همه از ناگهانی در راه است هر گونه بی نظمی و یا یک درخت وجود دارد، شما باید آن را با یک تراکتور در این بازی ثابت.

در این بازی شما باید برای ساخت جاده ها، راه آهن مسیر است که جای مناسب برای ساخت یک جاده به قطار می توانند از طریق آن بدون هیچ مشکلی منتقل می کند.

© playgame24.com - رایگان بازی آنلاین راه آهن دره () دانلود بازی آنلاین، بازی فلش راه آهن دره. فراموش نکنید که این بازی به رای راه آهن دره و به اشتراک گذاری این بازی خود را با بهترین دوستان است.