بازی آزمایشگاه عجیب حاضر

آزمایشگاه عجیب

بازی توضیحات: جوهر از این بازی این است که شما نیاز به خارج شدن از بیمارستان می باشد.پس از اجرای برنامه، شما را در یک اتاق بسته می شود.شما را با موارد شما نیاز برای پیدا کردن و به دور از بیمارستان نیاز دارند.اما چه نوع از شی به استفاده از شناخته شده نیست، لازم است شما برای حل.در این برنامه، تعداد نسبتا زیادی از سطح، که در باز شده را یک به یک است.

جوهر از این بازی این است که شما نیاز به خارج شدن از بیمارستان می باشد.پس از اجرای برنامه، شما را در یک اتاق بسته می شود.شما را با موارد شما نیاز برای پیدا کردن و به دور از بیمارستان نیاز دارند.

© playgame24.com - رایگان بازی آنلاین آزمایشگاه عجیب () دانلود بازی آنلاین، بازی فلش آزمایشگاه عجیب. فراموش نکنید که این بازی به رای آزمایشگاه عجیب و به اشتراک گذاری این بازی خود را با بهترین دوستان است.