بازی بیمارستان حاضر

بیمارستان

بازی توضیحات: جوهر از بازی این است که شما نیاز به نقش پرستار در بیمارستان و تا اطمینان حاصل شود که تمام مشتریان در خدمت حق.هنگامی که شما شروع بازی، شما در بیمارستان هستید.که در آن تعداد زیادی از پزشکان و پرستاران.اگر شما بیمار در زمان سرویس، او را عصبانی و پیاده روی به دور از بیمارستان، و شهرت خود را در این بازی به تدریج سقوط خواهد کرد.

جوهر از بازی این است که شما نیاز به نقش پرستار در بیمارستان و تا اطمینان حاصل شود که تمام مشتریان در خدمت حق.هنگامی که شما شروع بازی، شما در بیمارستان هستید.که در آن تعداد زیادی از پزشکان و پرستاران.

© playgame24.com - رایگان بازی آنلاین بیمارستان () دانلود بازی آنلاین، بازی فلش بیمارستان. فراموش نکنید که این بازی به رای بیمارستان و به اشتراک گذاری این بازی خود را با بهترین دوستان است.