بازی رئيس جمهور اوباما حاضر

رئيس جمهور اوباما

بازی توضیحات: باراک اوباما و همسر زیبای خود را به جلسه کسب و کار با رئیس جمهور کشور دیگری بروید.سالن روزنامه نگاران، و سپس آنها را در تلویزیون نشان می دهد، به طوری که تصویر باید به خوبی به هر دو همسان است.در ادامه به انتخاب لباس برای کاراکتر آمریکا، هر چند آنها نگاه بهترین.

باراک اوباما و همسر زیبای خود را به جلسه کسب و کار با رئیس جمهور کشور دیگری بروید.سالن روزنامه نگاران، و سپس آنها را در تلویزیون نشان می دهد، به طوری که تصویر باید به خوبی به هر دو همسان است.

© playgame24.com - رایگان بازی آنلاین رئيس جمهور اوباما () دانلود بازی آنلاین، بازی فلش رئيس جمهور اوباما. فراموش نکنید که این بازی به رای رئيس جمهور اوباما و به اشتراک گذاری این بازی خود را با بهترین دوستان است.