بازی تایپ سریع حاضر

تایپ سریع

بازی توضیحات: در بازی شما با استفاده از صفحه کلید به عنوان حد ممکن سریع و کلمات مناسب به زبان انگلیسی تایپ کنید.پس از نوشتن کلمه را برای او خواهد رفت. و بنابراین، تا زمانی که شما عبور سطح اولاگر شما نوشتن کلمه اشتباه و یا مطبوعات نامه اشتباه است، شما می توانید آن را از طریق صدا در این نرم افزار می دانند.

در بازی شما با استفاده از صفحه کلید به عنوان حد ممکن سریع و کلمات مناسب به زبان انگلیسی تایپ کنید.پس از نوشتن کلمه را برای او خواهد رفت.

© playgame24.com - رایگان بازی آنلاین تایپ سریع () دانلود بازی آنلاین، بازی فلش تایپ سریع. فراموش نکنید که این بازی به رای تایپ سریع و به اشتراک گذاری این بازی خود را با بهترین دوستان است.