بازی Tutrtles در اقیانوس حاضر

Tutrtles در اقیانوس

بازی توضیحات: در این نرم افزار، شما نیاز به جمع آوری پازل، زمان صرف می شود بسیار کم است.همچنین شما می خواهد تعدادی از عملیات، که شده است، مقدار حرکت ها را ببینید.تصویر به تعدادی از قطعات هم اندازه را کاهش دهد.آنها در ایستاده، به طور کلی، یک مربع را تشکیل می دهد.پس از آن به طور تصادفی با هم مخلوط شدند.

در این نرم افزار، شما نیاز به جمع آوری پازل، زمان صرف می شود بسیار کم است.همچنین شما می خواهد تعدادی از عملیات، که شده است، مقدار حرکت ها را ببینید.تصویر به تعدادی از قطعات هم اندازه را کاهش دهد.

© playgame24.com - رایگان بازی آنلاین Tutrtles در اقیانوس () دانلود بازی آنلاین، بازی فلش Tutrtles در اقیانوس. فراموش نکنید که این بازی به رای Tutrtles در اقیانوس و به اشتراک گذاری این بازی خود را با بهترین دوستان است.