بازی تابستان اردوگاه عشق حاضر

تابستان اردوگاه عشق

بازی توضیحات: دختر آمد به استراحت در اردوگاه و یک مرد جوان را ملاقات کرد.آنها در عشق سقوط کرد و تصمیم گرفت که یک وعده غذایی در هوای تازه.هر دو نمی دانم آنچه را که آنها را به محل ملاقات برود.در همه لباس های خود را نگاه کنید و همه آنها را ضروری را انتخاب کنید، از لباس گرفته تا مدل مو.

دختر آمد به استراحت در اردوگاه و یک مرد جوان را ملاقات کرد.آنها در عشق سقوط کرد و تصمیم گرفت که یک وعده غذایی در هوای تازه.هر دو نمی دانم آنچه را که آنها را به محل ملاقات برود.

© playgame24.com - رایگان بازی آنلاین تابستان اردوگاه عشق () دانلود بازی آنلاین، بازی فلش تابستان اردوگاه عشق. فراموش نکنید که این بازی به رای تابستان اردوگاه عشق و به اشتراک گذاری این بازی خود را با بهترین دوستان است.