بازی تابستان دختر ماهیگیری حاضر

تابستان دختر ماهیگیری

بازی توضیحات: اتفاقی می افتد این است که در حال ماهیگیری است نه تنها عشق پسران.در اینجا قهرمان ما به مانند تقریبا هر روز به برکه محلی فرستاده می شود و نشستن برای ساعت، نگه داشتن یک میله ماهیگیری.امروزه برای به دست آوردن دختر، بیش از حد، تنها از آن است که بر روی لباس برای ماهیگیری و تصمیم گیری و شما می توانید به او کمک کند.

اتفاقی می افتد این است که در حال ماهیگیری است نه تنها عشق پسران.در اینجا قهرمان ما به مانند تقریبا هر روز به برکه محلی فرستاده می شود و نشستن برای ساعت، نگه داشتن یک میله ماهیگیری.

© playgame24.com - رایگان بازی آنلاین تابستان دختر ماهیگیری () دانلود بازی آنلاین، بازی فلش تابستان دختر ماهیگیری. فراموش نکنید که این بازی به رای تابستان دختر ماهیگیری و به اشتراک گذاری این بازی خود را با بهترین دوستان است.