بازی تعطیلات کالی حاضر

تعطیلات کالی

بازی توضیحات: زمان آن فرا رسیده بود را ترک کرده و زنی که قهرمان داستان ما به نام کالی بقیه از رفت و آمد مکرر فرستاده شده است.دختر غیر معمول است، به دلیل آن است که شش کل سلاح، که در زندگی واقعی اتفاق نمی افتد.دختر در مورد لباس برای تعطیلات بسیار نگران کننده است و می پرسد شما را به آن را انتخاب کنید که - مناسب است.

زمان آن فرا رسیده بود را ترک کرده و زنی که قهرمان داستان ما به نام کالی بقیه از رفت و آمد مکرر فرستاده شده است.دختر غیر معمول است، به دلیل آن است که شش کل سلاح، که در زندگی واقعی اتفاق نمی افتد.

© playgame24.com - رایگان بازی آنلاین تعطیلات کالی () دانلود بازی آنلاین، بازی فلش تعطیلات کالی. فراموش نکنید که این بازی به رای تعطیلات کالی و به اشتراک گذاری این بازی خود را با بهترین دوستان است.