بازی دوستان گرسنه حاضر

دوستان گرسنه

بازی توضیحات: در بازی، شما یک مقدار مشخصی از زمان طراحی مکعب به جمع آوری نیاز دارند.به این معنا که شما برای اجرای برنامه، شما نیاز دارید بر روی خود تصویر کلیک کنید.به طوری که تصویر به مربع تقسیم شده بود.مشکل اصلی این است که شما می توانید بسیاری از تصویر جمع آوری، اما اگر حداقل یک جعبه در جای خود، تصویر درست نیست.

در بازی، شما یک مقدار مشخصی از زمان طراحی مکعب به جمع آوری نیاز دارند.به این معنا که شما برای اجرای برنامه، شما نیاز دارید بر روی خود تصویر کلیک کنید.به طوری که تصویر به مربع تقسیم شده بود.

© playgame24.com - رایگان بازی آنلاین دوستان گرسنه () دانلود بازی آنلاین، بازی فلش دوستان گرسنه. فراموش نکنید که این بازی به رای دوستان گرسنه و به اشتراک گذاری این بازی خود را با بهترین دوستان است.