بازی محله بوسیدن حاضر

محله بوسیدن

بازی توضیحات: جوهر از این بازی این است که شما باید همسایه خود را در نهان به بوسه، به طوری که شما را نمی بیند، حتی حیوانات می باشد.شما نیاز به پر کردن یک مقیاس عشق بوسیدن.اما در خیابان بسیاری از انسانها و حیوانات است که می توانید آن را ببینید.در آن لحظه، زمانی که به کسی - سپس وجود دارد که شما فقط باید برای جلوگیری از بوسیدن همسایه خود را.

جوهر از این بازی این است که شما باید همسایه خود را در نهان به بوسه، به طوری که شما را نمی بیند، حتی حیوانات می باشد.شما نیاز به پر کردن یک مقیاس عشق بوسیدن.

© playgame24.com - رایگان بازی آنلاین محله بوسیدن () دانلود بازی آنلاین، بازی فلش محله بوسیدن. فراموش نکنید که این بازی به رای محله بوسیدن و به اشتراک گذاری این بازی خود را با بهترین دوستان است.