بازی دختر کالیفرنیا حاضر

دختر کالیفرنیا

بازی توضیحات: قهرمان ما قبل در کالیفرنیا زندگی می کردند بود.در حال حاضر او منتقل می شود و شما را تبدیل به دوستان با او.او به عنوان دوست خود را از شما می پرسد به خود را با انتخاب لباس زیبا و مدل مو کمک کند.در شب شما می توانید به یکی از باشگاه بروید.راهنما دوست دختر جدید خود را به آرایش و انتخاب لباس.

قهرمان ما قبل در کالیفرنیا زندگی می کردند بود.در حال حاضر او منتقل می شود و شما را تبدیل به دوستان با او.او به عنوان دوست خود را از شما می پرسد به خود را با انتخاب لباس زیبا و مدل مو کمک کند.

© playgame24.com - رایگان بازی آنلاین دختر کالیفرنیا () دانلود بازی آنلاین، بازی فلش دختر کالیفرنیا. فراموش نکنید که این بازی به رای دختر کالیفرنیا و به اشتراک گذاری این بازی خود را با بهترین دوستان است.