بازی کانگورو کالواری حاضر

کانگورو کالواری

بازی توضیحات: شما دعوت شده که به نیروهای پلیس در استرالیا طراحی شده است.شما نیاز به طراحی برای سواره نظام، و همچنین به عنوان طراحی برای حیوانات، که آنها را به عنوان یک حمل و نقل استفاده کنید، یعنی کانگوروها را انتخاب کنید.انتخاب بهترین لباس برای دختر.

شما دعوت شده که به نیروهای پلیس در استرالیا طراحی شده است.

© playgame24.com - رایگان بازی آنلاین کانگورو کالواری () دانلود بازی آنلاین، بازی فلش کانگورو کالواری. فراموش نکنید که این بازی به رای کانگورو کالواری و به اشتراک گذاری این بازی خود را با بهترین دوستان است.