بازی کلمه کابوی حاضر

کلمه کابوی

بازی توضیحات: ماهیت این بازی این است که به شما داده خواهد شد و یک مستطیل بزرگ، خواهد شد که تعداد بسیار زیادی از نامه ها، همه آنها را به صورت تصادفی است.اما بین آنها خواهد بود کلمات خاص.کنترل بازی بسیار ساده و سر راست است، و هیچ دانش خاصی نیاز ندارد.این بازی هیچ محدودیت نمی باشد.

ماهیت این بازی این است که به شما داده خواهد شد و یک مستطیل بزرگ، خواهد شد که تعداد بسیار زیادی از نامه ها، همه آنها را به صورت تصادفی است.اما بین آنها خواهد بود کلمات خاص.

© playgame24.com - رایگان بازی آنلاین کلمه کابوی () دانلود بازی آنلاین، بازی فلش کلمه کابوی. فراموش نکنید که این بازی به رای کلمه کابوی و به اشتراک گذاری این بازی خود را با بهترین دوستان است.