بازی فروشگاه سوشی حاضر

فروشگاه سوشی

بازی توضیحات: شما مرتب به کار به عنوان یک پیشخدمت زن در یک فروشگاه سوشی.فکر می کنم در مورد کدام یک از لباس شما بهتر است به روز اول می آیند.ترکیب آن با دقت، دلیل آن است که کارت کسب و کار شما است.همچنین نیاز به آرایش مناسب را به صورت تازه و زیبا در محل کار است، حتی زمانی که خسته است.

شما مرتب به کار به عنوان یک پیشخدمت زن در یک فروشگاه سوشی.فکر می کنم در مورد کدام یک از لباس شما بهتر است به روز اول می آیند.ترکیب آن با دقت، دلیل آن است که کارت کسب و کار شما است.

© playgame24.com - رایگان بازی آنلاین فروشگاه سوشی () دانلود بازی آنلاین، بازی فلش فروشگاه سوشی. فراموش نکنید که این بازی به رای فروشگاه سوشی و به اشتراک گذاری این بازی خود را با بهترین دوستان است.