بازی کابین آسمانی حاضر

کابین آسمانی

بازی توضیحات: آسمان تاکسی باید قادر باشد تا در ایوان از آسمان پارک.تاکسی هوایی کنترل با دکمه بر روی صفحه کلید، "رو به جلو"، "بازگشت"، "حق"، "چپ".مشتریان Vozi و فراموش نکنید که تعمیر.

آسمان تاکسی باید قادر باشد تا در ایوان از آسمان پارک.تاکسی هوایی کنترل با دکمه بر روی صفحه کلید، "رو به جلو"، "بازگشت"، "حق"، "چپ".مشتریان Vozi و فراموش نکنید که تعمیر.

© playgame24.com - رایگان بازی آنلاین کابین آسمانی () دانلود بازی آنلاین، بازی فلش کابین آسمانی. فراموش نکنید که این بازی به رای کابین آسمانی و به اشتراک گذاری این بازی خود را با بهترین دوستان است.