بازی صبح روز بعد حاضر

صبح روز بعد

بازی توضیحات: کارل به یاد مطلقا هیچ چیزی از آنچه شب گذشته اتفاق افتاد و تا صبح به طول انجامید. زمانی که او در صبح، من در سراسر آپارتمان پراکنده بطری پرتاب به سطل زباله متوجه شده، و دولت وحشتناک از هر اتاق. در حال حاضر کارل می خواهد برای پیدا کردن چیزهایی از دست رفته است که بسیار عزیز به او می باشد. برو با او در تلاش، جمع آوری جمجمه های مختلف، مخروط، باتری و هر چیزی را که می تواند برداشته.

کارل به یاد مطلقا هیچ چیزی از آنچه شب گذشته اتفاق افتاد و تا صبح به طول انجامید. زمانی که او در صبح، من در سراسر آپارتمان پراکنده بطری پرتاب به سطل زباله متوجه شده، و دولت وحشتناک از هر اتاق.

© playgame24.com - رایگان بازی آنلاین صبح روز بعد () دانلود بازی آنلاین، بازی فلش صبح روز بعد. فراموش نکنید که این بازی به رای صبح روز بعد و به اشتراک گذاری این بازی خود را با بهترین دوستان است.