بازی پادشاهی قلب 3 نسخه ی نمایشی حاضر

پادشاهی قلب 3 نسخه ی نمایشی

بازی توضیحات: دانیل به طور تصادفی، در طول پرواز از هواپیما خود افتاده بود و در وسط جزیره خالی از سکنه بود. که فقط آن را تا پایان خالی از سکنه نیست، زیرا آن زندگی می کنند مورچه ها گوشتخوار است که می تواند بدن انسان در چند دقیقه خوردن. شما باید برای حفظ دانیل و قلب سلطنتی خود را از درد و رنج در اسرع وقت برای رسیدن به هواپیما خود را در پایان این جزیره است. سرعت کامل پیش رو!

دانیل به طور تصادفی، در طول پرواز از هواپیما خود افتاده بود و در وسط جزیره خالی از سکنه بود.

© playgame24.com - رایگان بازی آنلاین پادشاهی قلب 3 نسخه ی نمایشی () دانلود بازی آنلاین، بازی فلش پادشاهی قلب 3 نسخه ی نمایشی. فراموش نکنید که این بازی به رای پادشاهی قلب 3 نسخه ی نمایشی و به اشتراک گذاری این بازی خود را با بهترین دوستان است.