بازی هابیت داد و بیداد حاضر

هابیت داد و بیداد

بازی توضیحات: هابیت بیدار شد که در آن به خواب نیست. در حال حاضر او در یک خانه عجیب و غریب است، در نزدیکی که هیچ جاده وجود دارد. فقط یک ذره از جاده، و همچنین بسیاری از حفره های وجود دارد. هابیت خیلی عصبانی است، او دوست نداشت در اینجا این است و او می خواهد به آن را فراموش عنوان یک کابوس. راهنما هابیت بازگشت به خانه، و برای که غلبه بر تمام خطرات در طول راه، مرتب کردن آن را با کسانی که در حال تلاش برای متوقف کردن او.

هابیت بیدار شد که در آن به خواب نیست. در حال حاضر او در یک خانه عجیب و غریب است، در نزدیکی که هیچ جاده وجود دارد. فقط یک ذره از جاده، و همچنین بسیاری از حفره های وجود دارد.

© playgame24.com - رایگان بازی آنلاین هابیت داد و بیداد () دانلود بازی آنلاین، بازی فلش هابیت داد و بیداد. فراموش نکنید که این بازی به رای هابیت داد و بیداد و به اشتراک گذاری این بازی خود را با بهترین دوستان است.