بازی کابوس ماجراهای 2 حاضر

کابوس ماجراهای 2

بازی توضیحات: شما می دانید داستان از هیولا و موجودات مختلف؟ به طوری که آنها تمام واقعی، و امروز یکی از پسران او را در جهان دیگر را به دام آمد. ما باید مطمئن شوید که برای کمک به کودک خود را در جهت او را از خطر نجات باشد. آیا شما می خواهید او را؟ پس از آن سرعت کامل به آینده، چرا که در مقابل بسیاری از آزمایش و موانعی که بچه به تنهایی با آنها متفاوت نه تنها می تواند مقابله. مکاننما کنترل.

شما می دانید داستان از هیولا و موجودات مختلف؟ به طوری که آنها تمام واقعی، و امروز یکی از پسران او را در جهان دیگر را به دام آمد.

© playgame24.com - رایگان بازی آنلاین کابوس ماجراهای 2 () دانلود بازی آنلاین، بازی فلش کابوس ماجراهای 2. فراموش نکنید که این بازی به رای کابوس ماجراهای 2 و به اشتراک گذاری این بازی خود را با بهترین دوستان است.