بازی زامبی در معبد من حاضر

زامبی در معبد من

بازی توضیحات: زامبی به سیاه چال های معبد آستین رخنه کرد. نه یک سرباز باید در حاشیه باقی نمی ماند زمانی که خانه تحت مزاحمان ارتش خود را، که رفتن را به تصرف خود نه تنها کلیسا بلکه کل جهان است. از آن زمان به کشتن تمام اعضای نژاد و روشن از سیاه چال از ارواح شیطانی است. کنترل حرکت است که با استفاده از فلش انجام، جهش با ساخته شده، تیراندازی S.

زامبی به سیاه چال های معبد آستین رخنه کرد. نه یک سرباز باید در حاشیه باقی نمی ماند زمانی که خانه تحت مزاحمان ارتش خود را، که رفتن را به تصرف خود نه تنها کلیسا بلکه کل جهان است.

© playgame24.com - رایگان بازی آنلاین زامبی در معبد من () دانلود بازی آنلاین، بازی فلش زامبی در معبد من. فراموش نکنید که این بازی به رای زامبی در معبد من و به اشتراک گذاری این بازی خود را با بهترین دوستان است.