بازی کلفت دوست داشتنی حاضر

کلفت دوست داشتنی

بازی توضیحات: شما تصمیم گرفته اند تا خود را به عنوان یک کارمند به یک خانه بسیار ثروتمند در انگلستان را امتحان کنید.اما یک خدمتکار که به دست آمد وجود ندارد، آنها را به یک اتاق با یک کمد لباس، جایی که آنها می توانند به شکل مناسب را انتخاب کنید.اما آنچه را که آنها دوست ندارم انتخاب شما را مجبور به تغییر دوباره.

شما تصمیم گرفته اند تا خود را به عنوان یک کارمند به یک خانه بسیار ثروتمند در انگلستان را امتحان کنید.

© playgame24.com - رایگان بازی آنلاین کلفت دوست داشتنی () دانلود بازی آنلاین، بازی فلش کلفت دوست داشتنی. فراموش نکنید که این بازی به رای کلفت دوست داشتنی و به اشتراک گذاری این بازی خود را با بهترین دوستان است.