بازی خرس خاکستری حاضر

خرس خاکستری

بازی توضیحات: در اینجا است که یک نمونه اولیه از بازی های کلاسیک از تمام وقت - پانزده.شما داده می شود به فرصتی برای درک چگونگی این تصویر به نظر می رسد.سپس این تصویر، خاکستری تقسیم به قطعات، به عنوان مثال، هشت، و شما را با حرکت به عنوان سریع که ممکن است به آن را جمع آوری نیاز دارند.

در اینجا است که یک نمونه اولیه از بازی های کلاسیک از تمام وقت - پانزده.شما داده می شود به فرصتی برای درک چگونگی این تصویر به نظر می رسد.

© playgame24.com - رایگان بازی آنلاین خرس خاکستری () دانلود بازی آنلاین، بازی فلش خرس خاکستری. فراموش نکنید که این بازی به رای خرس خاکستری و به اشتراک گذاری این بازی خود را با بهترین دوستان است.