بازی صوتی قهرمان حاضر

صوتی قهرمان

بازی توضیحات: در این بازی فراموش نشدنی شما باید برای کمک به صوتی قهرمان.شما باید به ساقه یک تفنگ را در توپ های رنگی مطابق با توپهای رنگی به طوری که زمان اختصاص داده شده به زمان برای کسب بیشترین امتیاز است.ولگرد توپ، فقط اگر سه یا بیشتر از یک رنگ.

در این بازی فراموش نشدنی شما باید برای کمک به صوتی قهرمان.شما باید به ساقه یک تفنگ را در توپ های رنگی مطابق با توپهای رنگی به طوری که زمان اختصاص داده شده به زمان برای کسب بیشترین امتیاز است.

© playgame24.com - رایگان بازی آنلاین صوتی قهرمان () دانلود بازی آنلاین، بازی فلش صوتی قهرمان. فراموش نکنید که این بازی به رای صوتی قهرمان و به اشتراک گذاری این بازی خود را با بهترین دوستان است.