بازی آشپزی داگ حاضر

آشپزی داگ

بازی توضیحات: شما پدر سی سال زندگی با فروش هات داگ (سوسیس) و زمانی که شما وقت آن است که برای رهگیری باتوم خود را به دست آورده است.و آنها این را به خوبی انجام داد، هنوز هیچ مشتریان شکایت کرده است.امروز یک روز معمولی از کار شما، طبخ هات داگ برای رانندگان در حال عبور است.

شما پدر سی سال زندگی با فروش هات داگ (سوسیس) و زمانی که شما وقت آن است که برای رهگیری باتوم خود را به دست آورده است.و آنها این را به خوبی انجام داد، هنوز هیچ مشتریان شکایت کرده است.

© playgame24.com - رایگان بازی آنلاین آشپزی داگ () دانلود بازی آنلاین، بازی فلش آشپزی داگ. فراموش نکنید که این بازی به رای آشپزی داگ و به اشتراک گذاری این بازی خود را با بهترین دوستان است.