بازی تحویل مرگ حاضر

تحویل مرگ

بازی توضیحات: بازی آغاز می شود با این حقیقت که شما به نظر می رسد Khamer شما را خاموش و یک بمب در تنه و شما باید او را به امن و صدا را به پایگاه نظامی است که در پشت کارت قرار گرفته است.نکته اصلی این که دستگاه روشن است به صورت وارونه و بمب نمی افتد.در این مورد، شما از دست خواهد داد.

بازی آغاز می شود با این حقیقت که شما به نظر می رسد Khamer شما را خاموش و یک بمب در تنه و شما باید او را به امن و صدا را به پایگاه نظامی است که در پشت کارت قرار گرفته است.

© playgame24.com - رایگان بازی آنلاین تحویل مرگ () دانلود بازی آنلاین، بازی فلش تحویل مرگ. فراموش نکنید که این بازی به رای تحویل مرگ و به اشتراک گذاری این بازی خود را با بهترین دوستان است.