بازی زوما رنگارنگ حاضر

زوما رنگارنگ

بازی توضیحات: در اینجا این است که نسبتا با سرعت بالا، زوم، جایی که توپ در حال حرکت بسیار سریع است.تا رسیدن به پایان شما باید آنها را به سه بعدی قطعات از همان رنگ را جمع آوری.در این مورد، آنها را ناپدید می شوند.شما تنها در صورتی می تواند سطح شما باید برای نابود کردن تمام توپ منتقل می شود.

در اینجا این است که نسبتا با سرعت بالا، زوم، جایی که توپ در حال حرکت بسیار سریع است.تا رسیدن به پایان شما باید آنها را به سه بعدی قطعات از همان رنگ را جمع آوری.در این مورد، آنها را ناپدید می شوند.

© playgame24.com - رایگان بازی آنلاین زوما رنگارنگ () دانلود بازی آنلاین، بازی فلش زوما رنگارنگ. فراموش نکنید که این بازی به رای زوما رنگارنگ و به اشتراک گذاری این بازی خود را با بهترین دوستان است.