بازی HQ نگهبان حاضر

HQ نگهبان

بازی توضیحات: حفاظت از سرزمین دشمن به ارتش، که رخنه کرد تا از نزدیک و در یک لحظه آماده حمله خواهد بود. ساخت پایه، که در آن شما می توانید تانک که خواهد بود دفاع خوبی در برابر تانک های دشمن ساخت. اگر شما شروع به حمله از هوا، پس از آن ساخت این پایگاه که در آن شما می توانید اسلحه ضد هوایی ساخت. بعد از هر سطح به شما برای بهبود بخش بروید و افزایش پایگاه داده ها و فن آوری.

حفاظت از سرزمین دشمن به ارتش، که رخنه کرد تا از نزدیک و در یک لحظه آماده حمله خواهد بود. ساخت پایه، که در آن شما می توانید تانک که خواهد بود دفاع خوبی در برابر تانک های دشمن ساخت.

© playgame24.com - رایگان بازی آنلاین HQ نگهبان () دانلود بازی آنلاین، بازی فلش HQ نگهبان. فراموش نکنید که این بازی به رای HQ نگهبان و به اشتراک گذاری این بازی خود را با بهترین دوستان است.