بازی میوه های دیوانه حاضر

میوه های دیوانه

بازی توضیحات: در این بازی شما را در جلوی ردیف های مختلفی از میوه ها هستند.هر چند ثانیه، تعدادی از ردیف ها را افزایش می دهد.در این بازی شما نیاز به اطمینان حاصل کنید که تعدادی از حداقل سه نفر از همان میوه وجود دارد.و می توان آن را فقط با کمک از حرکات ابتدایی انجام می شود.

در این بازی شما را در جلوی ردیف های مختلفی از میوه ها هستند.هر چند ثانیه، تعدادی از ردیف ها را افزایش می دهد.در این بازی شما نیاز به اطمینان حاصل کنید که تعدادی از حداقل سه نفر از همان میوه وجود دارد.

© playgame24.com - رایگان بازی آنلاین میوه های دیوانه () دانلود بازی آنلاین، بازی فلش میوه های دیوانه. فراموش نکنید که این بازی به رای میوه های دیوانه و به اشتراک گذاری این بازی خود را با بهترین دوستان است.