بازی مد لباس استلا حاضر

مد لباس استلا

بازی توضیحات: استلا پرسید امروز در مرحله قبل از مخاطبان صحبت می کنند، و او با خوشحالی می پذیریم پذیرفته شده است.این خواهد بود که برای اولین بار خود را بر روی صحنه است، بنابراین او بسیار نگران است.راهنما او را به مقابله با هیجان و آرایش کامل خود را انتخاب کنید.شما همچنین نیاز به انتخاب لباس و مدل موهای.

استلا پرسید امروز در مرحله قبل از مخاطبان صحبت می کنند، و او با خوشحالی می پذیریم پذیرفته شده است.این خواهد بود که برای اولین بار خود را بر روی صحنه است، بنابراین او بسیار نگران است.

© playgame24.com - رایگان بازی آنلاین مد لباس استلا () دانلود بازی آنلاین، بازی فلش مد لباس استلا. فراموش نکنید که این بازی به رای مد لباس استلا و به اشتراک گذاری این بازی خود را با بهترین دوستان است.